Vi jobbar med de flesta typer av pumpar för fastigheter, industri och kommun. Eftersom utbudet är enormt så ber vi er att kontakta oss för mer information. Vi är återförsäljare för de flesta förekommande fabrikanterna samt servicepartner till flertalet:


  • Avloppspumpar
  • LTA/LPS pumpar (sk skärande pumpar)
  • Djupbrunnspumpar & Ejektorpumpar för ex eget vatten
  • Centrifugalpumpar 
  • Cirkulationspumpar för ex värme & kyla
  • Tryckluftsdrivna membranpumpar
  • Länspumpar för ex byggarbetsplatsen
  • Dräneringspumpar för ex husgrunder m.m
  • Tryckstegningspumpar för att öka trycket
  • Kompletta pumpstationer för ex avlopp & dränering


VÅRA PRODUKTER