VÅRA TJÄNSTER

Installation & Driftsättning

Vi installerar och driftsätter pumpar och kompletta pumpanläggningar. Ett tidigt driftstopp beror ofta på en bristfällig installation eller driftsättning av anläggningen. Låt oss därför tillsammans säkerställa att installationen av Er anläggning blir utförd på rätt sätt så att den har bästa förutsättningar för en lång livslängd.


När vi utfört en driftsättning så erbjuder vi alltid kunden ett kundanpassat serviceavtal på anläggningen. Serviceavtalet skräddarsys efter kundens önskemål och behov. Självklart är vi med och ger förslag på olika lösningar till kunden.

Service & Optimering

Vi servar de flesta förekommande fabrikat på marknaden. Vi är snabbt på plats och kan få din anläggning i drift snarast möjligt.


Vi kan även optimera Er pumpanläggning så att effekten reduceras och kostnaderna blir lägre. Många äldre pumpsystem är stora energislukare och är ofta överdimensionerade. Det kan vara mer lönsamt att renovera pumpen och installera en frekvensstyrning för att optimera driften av anläggningen istället för att investera i en ny pump.  .


För vissa pumptyper (LPS-pumpar) från Skandinavisk kommunalteknik har vi även ett s.k utbytessystem för att snabbt kunna få anläggningen i drift snarast möjligt. Detta uppskattas av våra kunder och gör att kunden har en anläggning som fungerar efter ett enda servicebesök. Det finns också möjlighet att ha en "lånepump" under tiden din pump är inne på serviceverkstan för reparation om cu inte vill att den ska bytas ut till en utbytespump. Vi säljer även nya komplatta LPS-pumpstationer och lösa pumpar, automatikskåp och larmindikator.


Serviceavtal

Vi utför även regelbunden service och tillsyn enligt avtal. Är du intresserad av att teckna ett serviceavtal med oss för att säkra driften av din anläggning?


Försäljning & dimensionering

Vi säljer och hjälper Er att dimensionera rätt pump till Er anläggning. Många pumpsystem är överdimensionerade som ofta resulterar i höga kostnader, högre miljöpåverkan och kortare livslängd.


Vi hjälper er med både när det gäller utbyte av befintlig pump eller om det är en nyinstallation som ska utföras. 


Vanliga förekommande fabrikat vi tillhandahåller är tex:

Grundfos, Wilo, Flygt & Grindex (Xylem) LPS (Skandinavisk kommunalteknik) Pumptek & Emtek (Scandia pumps), Wedapumpar (Atlas Copco), Tsurumi, ABS (Sulzer), Perfecta (debe Flow Group), m.fl