Integritetspolicy GDPR


Denna Integritetspolicy har vi tagit fram för att vi värnar om din integritet, enligt GDPR (General data protection relegation) Ditt förtroende för oss är viktigt.

Pumpbolaget Sverige AB behandlar personuppgifter enligt gällande dataskyddsförordning (GDPR).

Denna integritetspolicy beskriver hur vi  behandlar dina personuppgifter.

Vi skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och du har alltid rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter vi har registrerade på dig. Begäran om personuppgifterna skall skickas till oss per post och vara undertecknat.
Du kan läsa mer om dina rättigheter i denna policy och besöka datainspektionen www.datainspektionen.se för ytterligare information om personuppgiftsbehandling.


Pumpbolaget Sverige AB, org.nr: 559308-3115, är personuppgiftsansvarig för de uppgifter bolaget samlar in och behandlar, och ansvarar för att sådan behandling sker med respekt och i enlighet med gällande lagstiftning.

När samlar vi in personuppgifter om dig och varför behandlas dina personuppgifter?
Pumpbolaget Sverige AB samlar in personuppgifter som du själv lämnar till oss eller som lämnas till oss från andra personer.


Pumpbolaget Sverige AB kan behandla dina personuppgifter för att administrera och hantera t. ex:

- Ansökningar
- Förfrågningar om våra produkter & tjänster

- Administration såsom fakturering 

Vilka uppgifter behandlas?
Personuppgifter kan vara:
- Namn & personnummer

- Adresser, arbetsplatser och/eller fakturaadress

- Telefonnummer
- e-postadress och/eller annan information som i övrigt är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra uppgifter.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Dina personuppgifter används av Pumpbolaget Sverige AB

Vi lämnar inte ut personuppgifter om vi inte är skyldiga att göra det på grund av lagstiftning eller myndighetsbeslut.